top of page
Club API - Aanspreekpersoon Integriteit

Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

We zien het als judoclub als onze verantwoordelijkheid om te waken over bescherming van onze leden. Nog te veel incidenten van grensoverschrijdend gedrag worden niet tijdig opgemerkt en aangepakt. Het is dan ook belangrijk om binnen de club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid en veiligheid waar iedereen het gevoel heeft om moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden.

De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. De taken van de API zijn:

  • Aanspreekpunt en eerste opvang

  • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing

  • Preventieactiviteiten en ondersteuning

Heb jij daarom een vraag, vermoeden of klacht? Twijfel dan niet en contacteer onze club API An Reijnders of Els Bloemen.

                                               

                                              0476 55 45 21                                                                      0485 24 25 61

                                             an.reijnders@telenet.be                                                        els.bloemen@skynet.be 

           

IMG_2318_edited.jpg
IMG_2319.JPG
1.jpg
2.jpg
bottom of page