top of page
Geschiedenis van de club

Enkele jongeren van Gruitrode woonden een judodemonstratie bij. Blijkbaar was deze demonstratie zo goed meegevallen dat deze jongeren onder leiding van Patrick Langens, Jacky Dreesen en nog enkele anderen een club opstartte. Als lijfspreuk werd gekozen ‘Seriyeiko zenyo’. De club kreeg het stamnummer 7009 toegewezen en officieel werd de club bij de VJF ingeschreven op 23.01.1983. Voorzitter van de club werd Jacky Dreesen.

 

In de beginperiode werd er getraind in het Cultureel Centrum van Gruitrode. De matten moesten steeds gelegd worden en na de training terug opgebroken. Als trainer werd Rik Geunis aangetrokken, die de jongeren wegwijs maakte in het judo. Er bestond maar één groep, groten en kleintjes trainden samen. Het ledenaantal bleef enkele jaren stabiel.

 

Met de bouw van een sporthal in Meeuwen in 1989 was het bestuur er als de kippen bij om naar deze nieuwe accommodatie te trekken, als een van de eersten in de gemeente. Er werd dan getraind in de polyvalente zaal. De groep werd door het stijgend ledenaantal in twee gesplitst. Nog later werd er een verende vloer (autobanden onder de matten) aangelegd, om nog harder te trainen en toch wat zachter neer te komen.

 

Met het betrekken van de nieuwe accommodatie, werd er een nieuw bestuur opgericht met als voorzitter Patrick Langens en Jackie Donné als secretaris. De club werd nieuw leven ingeblazen en er werd gestructureerd te werk gegaan. Niet veel later nam Jackie Donné de fakkel als voorzitter van Patrick over. De club bleef gestaag groeien en ook op wedstrijdvlak kreeg de club naam bekendheid. Guido Steensels werd al snel de rechterhand van Jackie en zette als secretaris en penningmeester de club financieel op rozen.

 

In 2001 werd trainer Rik Geunis opgevolgd door Gerard Verwichte. De harde trainingsmethoden van Gerard bleken effectief te zijn, want veel judoka’s presteerden sterk op nationaal vlak.

 

Jackie Donné nam het besluit om het voorzitterschap over te dragen aan Guido, die de club tot op heden op een ongezien hoogtepunt heeft gebracht. Hoofdtrainer Gerard Verwichte werd in 2006 opgevolgd door technisch directeur Marc Bokken. Marc Bokken heeft het judotechnische niveau van onze club zeker en vast zeer sterk opgekrikt. Na 11 jaar besliste Marc Bokken zelf dat de tijd gekomen was om het hoofdtrainerschap over te dragen aan wedstrijdtrainer Tom Steensels. Vanaf september 2017 is Tom Steensels de nieuwe technisch directeur van onze club.

 

Het gevolg van de degelijke werking is dat de zwarte gordels in een snel tempo gehaald werden, tot op heden reeds 32. 

Vanaf seizoen 2018-2019 vond er een grote verandering plaats in de judowereld. In navolging van de fusie van de gemeentes Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek naar de nieuwe gemeente Oudsbergen vond er ook een verandering plaats in het judolandschap. 

Voorzitter Danny Mast en penningmeester Annemie Peeters, die een deel van het kernbestuur van Budokwai Opglabbeek uitmaken, hebben beslist om op het einde van seizoen 2017-2018 hun functie neer te leggen wegens tijdsgebrek. Aangezien er niet meteen een opvolger gevonden werd, contacteerde Budokwai Opglabbeek voorzitter van judoclub Meeuwen-Gruitrode Guido Steensels. Natuurlijk bleef ook voor Guido het voortbestaan en de continuïteit van Budokwai Opglabeek een zorg. Daarom werd er besloten dat Budokwai Opglabbeek geïntegreerd zal worden en verder zal gaan onder de gemeenschappelijk naam judoclub Gruitrode. Door het samengaan zal judoclub Gruitrode de grootste club van Limburg worden en bij de grootste judoclubs van België behoren.

Om een zo efficiënt mogelijke bezetting en invulling van de judogroepen na te streven werd er beslist om voorlopig te blijven trainen in Meeuwen, alsook in Opglabbeek. De multimove kleuterjudo groep, groep 1 en groep 2 van Opglabbeek bleven trainen in Opglabbeek. Groep 3 en groep 4 (volwassenen) van Budokwai Opglabbeek trainen sinds september 2018 bij groep 3 en groep 4 van Meeuwen. Coördinerend voorzitter Guido Steensels leidt dit beleidsmatig in goede banen en hoofdtrainer Tom Steensels is technisch directeur voor de club. De club telt momenteel 270 actieve leden.

In 2022 werd er gestart worden met de bouw van een eigen judo arena, inclusief fitness- / crossfit ruimte en cafetaria. Deze imposante judohal zal zijn plaats vinden op de sportzone van Meeuwen. Deze trainingslocatie zal de professionalisering en doorgroei naar een nog grotere en sterkere club bewerkstelligen. Bij de opstart van seizoen 2023-2024 werd de nieuwe dojo geopend en vinden alle judoka's van Meeuwen en Opglabbeek hun onderdak in de nieuwe judotempel.

bottom of page