top of page
Geschiedenis van judo

De methode, die op het ogenblik over de gehele wereld beoefend wordt onder de naam JUDO, wordt ook wel eens de KODOKAN JUDO genoemd. Dit huidige judo stamt af van het Ju Jutsu van het oude Japan. Het ju jutsu kan men beschouwen als een kunst van aanval en verdediging met een tegenstander, die al dan niet gewapend is. De techniek van het ju jutsu is grondig onderzocht, veredeld, verbeterd en tenslotte in deze nieuwe verbeterde vorm het Kodokan Judo geworden.

 

De Kodokan judo werd ontwikkeld door Jigoro Kano. Meester Jigoro Kano werd op 28 oktober 1860 geboren in een dorpje Mikage genaamd, dicht bij de stad Kobe gelegen. Jigoro Kano was ongeveer 17 jaar toen hij economische en politieke wetenschappen ging studeren aan de keizerlijke universiteit in Tokio, waar hij met succes afstudeerde. Daarna studeerde hij filosofie, werd achtereenvolgens lector, hoogleraar en onderdirecteur van de school van adel. Later werd hij nog minister van lichamelijke opvoeding.

 

Daar hij een kleine, tengere jonge man was en niet sterk, zocht hij al lang naar een methode, om niet te worden overwonnen door iemand die groter en sterker was dan zichzelf.

Op zekere dag hoorde hij spreken over ju jutsu en vond na lang zoeken een leraar, de bewaker en tuinman van hun villa, die hem onderwees in het ju jutsu. Hij heeft zich dan verder bekwaamd bij verschillende meesters en in verschillende scholen en werd een ware meester in het ju jutsu.

 

In 1882 opende Jigoro Kano, toen 22 jaar oud, zijn eigen school de Kodokan (bijeenkomst voor verkondiging van de waarheid – weg)

en onderwees er zijn eigen judomethode.

 

Aan het rijk gevulde leven van Jigoro Kano kwam een einde op 04 mei 1938 ten gevolge van  een longontsteking opgedaan tijdens een bootreis. Hij was lid van het Olympisch comité en in die functie kwam hij terug van een vergadering.

 

Judo kende een moeilijke start en werd zelfs in twijfel getrokken door sommige ju jutsu beoefenaars. In 1886, tijdens een tornooi ingericht door de stedelijke politie van Tokio, kwam de doorbraak. De Kodokan won het tornooi met 13 overwinningen en 2 onbesliste kampen.

Dit resultaat bevestigde definitief de superioriteit van het kodokan judo over alle ju jutsu scholen.

Qua doel en mentaliteit zijn ju jutsu en judo totaal verschillend. Het voornaamste en enige belangrijke doel van ju jutsu is: de tegenstander overwinnen. Judo echter is een studie en methode van training voor geest en lichaam, met als voornaamste oefenstof de aanval en verdediging in het gevecht van man tegen man.

 

Filosofie Kodokan Judo

Judo is het principe van het meest nuttige gebruik van geest en lichaam. Judo beoefenen betekent: geest en lichaam ontwikkelen door het spel van aanval en verdediging en zodoende zichzelf vervolmaken tot een harmonisch mens om daarmee bij te dragen tot voorspoed van alle mensen.

De twee grote formules van Jigoro Kano, de hoofdpijlers waarop judo steunt zijn:

1. MAXIMALE DOELTREFFENDHEID BIJ EEN MINIMUM AAN INSPANNING.

2. VOORSPOED EN ALGEMEEN WELZIJN.  (JITA KYOEI)

JU betekent: soepel mee of toegeven (om te overwinnen)

DO betekent: weg of principe

JUDO betekent dus: Door eigen vervolmaking de gemeenschap verrijken

                                  Wederzijdse meegaandheid

 

Een beginner trekt soms met bevende benen zijn Judogi (judokledij) aan. Men gebruikt ook wel het woord Kimono voor de judokledij doch een kimono is een lang gewaad en dus een verkeerde benaming. De judokledij bestaat uit een vest, broek en witte gordel voor de beginners. Nadat men heeft leren vallen en alle andere technieken onder de knie krijgt, kan men een andere kleur van gordel verdienen, gaande van wit naar geel – oranje – groen – blauw – bruin  en vervolgens zwart, waarin nog verschillende graden zijn ook wel dangraden genoemd.

 

Het voornaamste is dat je al de moed hebt om de eerste stap te zetten. Heb maar vertrouwen in ons en alles komt in orde. Wij wensen je veel moed, uithoudingsvermogen en volharding toe om een goede judoka te worden. Ook in het dagelijkse leven moet men in jou een mooi mens kunnen zien. Iemand met haar op zijn tanden, maar ook iemand die steeds bereid is om andere mensen te helpen.

 

In de dojo (oefenzaal) wordt wel eens gezegd “Zeg mij, wat uw band is en ik zal zeggen wie je bent”. Men wil hiermee zeggen, dat men aan de kleur van de gordel kan zien, hoever de judoka gevorderd is en precies weet hoever zijn kennis op het gebied van judo reikt. De kleur van de obi (gordel) die de judogi samenhoudt toont tevens de graad aan. Er zijn zes Kyu graden, te beginnen van de zesde tot en met de eerste Kyu en dan de 12 dangraden.

  • 6de kyu - witte gordel

  • 5de kyu - gele gordel

  • 4de kyu - oranje gordel

  • 3de kyu - groene gordel

  • 2de kyu - blauwe gordel

  • 1ste kyu - bruine gordel

  • 1ste dan - zwarte gordel

Tot en met de bruine gordel wordt in de club toegekend, voor de zwarte gordel is een speciale procedure voorzien en men dient zijn examen af te leggen voor een jury in Zele. Voor het behalen van een hogere gordel moet men examens afleggen en zijn er steeds leeftijden aan verbonden. 

bottom of page