Kernbestuur

Voorzitter

Guido Steensels

Algemeen beleid

Financieel beheer

Administratie leden

Redactie mattenklopper

PR & sponsoring

Organisatie tornooi

Afgevaardigde AV sportraad

Raadgever nevenactiviteiten

Onthaal nieuwe leden

Toezicht trainingen

Secretaris

Jochen Smeets

Notulist

Webmaster

Administratie tornooi

Nevenactiviteiten

Algemeen

Marleen Vaes

Algemene administratie ledengelden

Ongevallenbeheer

Verantwoordelijke judokledij

Onthaal nieuwe leden

Toezicht trainingen

Nevenactiviteiten

Algemeen

Ingrid Lemmens

Nevenactiviteiten