Kernbestuur

Guido Steensels - Voorzitter

Algemeen beleid

Financieel beheer

Administratie leden

Redactie mattenklopper

PR & sponsoring

Organisatie tornooi

Afgevaardigde AV sportraad

Raadgever nevenactiviteiten

Onthaal nieuwe leden

Toezicht trainingen

Jochen Smeets - Secretaris

Notulist

Webmaster

Administratie tornooi

Nevenactiviteiten

Marleen Vaes

Algemene administratie ledengelden

Ongevallenbeheer

Verantwoordelijke judokledij

Onthaal nieuwe leden

Toezicht trainingen

Nevenactiviteiten

Ingrid Lemmens

Nevenactiviteiten

Please reload