top of page

Multimove kleuterjudo

Kinderen gaan tegenwoordig steeds vroeger naar een sportclub. Ook in onze judoclub zijn kleuters sinds september 2018 welkom. Dit "kleuterjudo" is niet zomaar een modeverschijnsel, maar kan begrepen worden als een belangrijke bijdrage aan de intellectuele ontwikkeling en de motorische opvoeding voorafgaand de schooltijd. De kleuters zitten immers in een cruciale ontwikkelingsfase. Hun motorische vaardigheden zijn volop in ontwikkeling en daarom moeten ze meer nog dan anderen gestimuleerd worden om veel te bewegen. Een goede motorische ontwikkeling zorgt ervoor dat kinderen ook op latere leeftijd actief blijven.

 

We volgen hierbij het principe van Multimove waarbij we de basismotoriek bij jonge kinderen op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier stimuleren. Door de kinderen op een leuke en ontspannende manier te laten bewegen, oefenen ze de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden.

Judo kan zeker een grote bijdrage leveren aan de motorische, de intellectuele en de algemene ontwikkeling van de kinderen. Judo zal ervoor zorgen dat de kinderen al op jonge leeftijd geprikkeld worden en deze vaardigheden zullen meedragen in hun verdere leven. Kleuters zijn bij ons welkom vanaf het jaar dat ze 3 worden.
 

bottom of page